Phần Mềm Văn Phòng

Khỏi phải nói cũng biết phần mềm văn phòng dùng để làm gì rồi. Nó là công cụ để những người làm văn phòng soạn thảo văn bản, thống kê số liệu, trình chiếu, báo cáo,... Một vài phần mềm quan trọng như: Word, Excel, Mathtype,...

BÀI VIẾT MỚI NHẤT